Paneum145 ™ Hem OLEUM - var olivolja
Specialmjöl & Kulturspannmål

Stöpafors Kvarn

Stöpafors kvarn är en tull- och valskvarn med anor från 1917 ligger i Sunne, Värmland. Skrädmjölet från Stöpafors kvarn är stenmalet. Historiskt sett har mjölet främst använts till Värmländska specialiteter så som nävgröt, mårbackakaka och skrädmjölsdrömmar. Det traditionella mjölet lever vidare genom Curt-Inge och Anita Perssons barnbarn, Emelie Jensen, fjärde generationen på Stöpafors kvarn. och Roar Guldstein samt följer med i utvecklingen, även hos oss.
PANEUM 145 Stöpafors kvarn, detailj
PANEUM 145 Stöpafors kvarn, Roar rostar havre
PANEUM 145 Stöpafors kvarn